09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,542,000
 • Bán 5,639,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23150.00
 • AUD18256.60
 • CAD19473.60
 • CHF26099.41
 • CNY3663.61
 • DKK3858.54
 • EUR28733.50
 • GBP33257.44
 • HKD3015.00
 • INR327.41
 • JPY216.17
 • KRW21.51
 • KWD79575.00
 • MYR5650.88
 • NOK2861.73
 • RUB347.64
 • SAR6372.03
 • SEK2835.59
 • SGD17612.98
 • THB746.90
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền